KONTAKT

P.P.H.U. BEROTEX
Zygmunta 56
93-331 Lodz

 

NÁKUPU ODDÉLENÍ:

JOANNA WOŹNIAK

tel.  +48 42 640-92-07
fax: +48 42 640-95-01

mobile: 0048 502 606 255

joanna.wozniak@berotex.pl